Workshop: (Be)Leven op boerengrond

Zaterdag 3 september 2022

Meer begrip voor jezelf en je verbonden voelen met het Leven, via Natuurlijk Focussen.

Inzicht in en begrip voor jezelf.  Je verbonden voelen met jouw omgeving. Dat kun jij ontwikkelen tijdens de workshop (Be)Leven op Boerengrond. Aan het einde van de dag herken jij het basisgevoel: dit ben ik. Dat brengt jou rust én levenslust.

Wat gaat er nu daadwerkelijk in mij om? Wat zegt mijn natuur? Hoe zorg ik goed voor mijzelf? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de workshop (Be)Leven op boerengrond.


Puur natuur focussen

Een begeleider als medemens

Het begeleiden van mijn medemens in zijn/haar persoonlijke verhaal geeft mij betekenis. Betrouwbaar aanwezig zijn en afstemmen op wat de ander hier-en-nu nodig heeft is mijn vertrekpunt. Daarbij werk ik vanuit de vier dimensies van het mens-zijn: de lichamelijke, de sociale, de psychische en de spirituele. Je kunt die niet van elkaar scheiden. We willen gezond zijn, we willen ergens bij horen, we willen vrede hebben met onszelf en ook bijdragen aan iets wat onszelf overstijgt. Dit staat los van een godsdienst of levensovertuiging, wel vanuit wetenschappelijke inzichten over ‘bestaanszin’ van mensen.

Focussen in de natuur

De boerderijsetting, het wandelen door de weilanden, het ‘stil-staan’ in het landschap brengt je dichterbij je innerlijke natuur. Het focussen is een vriendelijke begeleidingsvorm die ik gebruik om de ‘natuur’ van jouw mens-zijn dichterbij te brengen  en er jouw woorden of beelden aan te geven. In verbinding met het lichaam en de natuur beland je ‘met beide voeten op de grond’. Een begeleidingsvorm die ook goed past bij mijn ‘eigen’ natuur.

Workshops of individuele begeleiding

In een workshop kan je kennis maken met het Natuurlijk Focussen. Ook individueel kan je één of enkele sessies volgen. Onder mijn begeleiding maak je contact met hoe iets aanvoelt in je lijf, rondom een bepaalde situatie in jouw leven. 

Individuele begeleiding

Je zit in een fase dat je het even niet alleen kunt en hulp of ondersteuning nodig hebt. Misschien gaat het over de hele linie niet zo goed of het gaat over één aspect van je leven.

Je bent welkom bij mij voor individuele focusingsessies. Je kunt een serie sessies doen, zoveel als jij nodig hebt, maar je kunt ook één keer komen. Onder mijn begeleiding maak je contact met hoe het rond een bepaalde situatie aanvoelt in je lijf.

In een ontvankelijke en benieuwde houding zal zich langzaam maar zeker een volgende stap ontvouwen. Vaak gaat dat allemaal niet vanzelf, anders had je het immers zelf al lang ‘opgelost’. Daarom doen we het samen.