De kiem van Podcast Boerenhartstocht

In het najaar van 2020 werd ik door Monique van Schagen, contactpersoon buitengebied van de gemeente Raalte, uitgenodigd voor een presentatie van het onderzoek van GGD IJsselland naar het psycho-sociaal welzijn onder boeren. Geraakt werd ik door de uitkomst van het onderzoek. Een toenemend aantal boeren ervaart psychosociale problemen, maar zetten moeilijk de stap richting hulpverlening. Andersom is het moeilijk voor hulpverleners de juiste snaar te vinden in de begeleiding van boeren.

Ik ken het boer zijn van binnenuit. We leven, wonen, werken met ons gezin op onze melkveehouderij. Echter, wij ervaren ook dat de wereld om ons heen verandert. De samenleving, (social) media, de roep om ruimte, de stikstofproblemen, het boeren met natuur, vraagt veel van ons boeren. Sommigen zoeken naarstig naar inkomstenbronnen om het hoofd boven water te houden. Velen worden gedwongen tot een transitie en allen ervaren we ‘regeldruk’ vanuit de overheid, die steeds maar toeneemt, zonder duidelijkheid te geven. Hoe hou je nu je (veer)kracht als boer, als mens. Hoe blijf je in verbinding met je medemens, wat is er nodig om op te toekomst te vertrouwen en voort te bouwen?

De Podcast Boerenhartstocht is een vrijwillig initiatief, van onderop, in de regio Salland. Het basale belang van omzien naar elkaar wordt ten gehore gebracht, waarbij het psychosociale welzijn van mensen bespreekbaar wordt gemaakt. In de boerenhartstocht spreken boeren uit waar hun hart naar uitgaat, wat hun passie is voor het boerenbestaan. Ook is ruimte voor hun persoonlijke waarden, hun zorgen en verdriet.

De boerenhartstocht zorgt voor (h)erkenning en het verlagen van de drempel om je uit te spreken. Het wil bijdragen aan compassie voor boeren vanuit de samenleving en het omzien naar elkaar, vanuit positieve energie.

Beluister alle afleveringen