Filmopnamen Suïcidepreventie

“Hi Ida, mogen we jullie bedrijf als filmlocatie gebruiken voor opname door GGD IJsselland en 113 in het kader van wereld suïcidepreventiedag?”, vraagt Christel van Raaij van AgroZorgwijzer. Zij deelt haar zorg om boer en tuinder Stichting Zorg om Boer en Tuinder. Gedachten over zelfdoding…. laten we niet doen of ze wereldvreemd zijn. Liever hou je je gedachten voor je… omdat je het van huis uit niet gewend bent of vindt dat je ‘sterk’ moet zijn. Je veroordeeld voelen, door social media, de krant, de tv. De neiging om je steeds verder terug te trekken, niet meer deel te nemen. Het kan anders, er zijn mensen die je graag de hand toereiken, je naasten, je huisarts, je collega, de erfbetreder, je buurvrouw of een hulpverlener. Gewoon iemand die jij in vertrouwen neemt en je erkent in je verdriet, je pijn of je zorgen. Iemand die je verder helpt in het zoeken naar hulp. Uit ervaring weet ik, hoe fijn het is iets voor de ander te kunnen betekenen wanneer het donker is en hoe dapper het is gewoon om hulp te vragen. Je kwetsbaar opstellen, vraagt durf. Jouw kwetsbaarheid wordt jouw kracht. Laten we er voor elkaar zijn. Als mens voor je medemens. En niet doen of lijden niet bestaat. Een volmondig JA…. was mijn antwoord om mee te werken aan dit bijzonder goede initiatief. In het kader van wereldsuïcidepreventiedag 113. Een cameraploeg met passie, mensen met hart voor de medemens. Een goed verhaal van Christel van Raaij Van AgroZorgwijzer. Laten we er gewoon voor elkaar zijnen iemand in vertrouwen nemen.