Terugblik Boerenhartstocht-podcast

In het najaar van 2020 werd ik door Monique van Schagen, contactpersoon buitengebied van de gemeente Raalte, uitgenodigd voor een presentatie van het onderzoek van GGD IJsselland naar het psycho-sociaal welzijn onder boeren. Geraakt werd ik door de uitkomst van het onderzoek. Een toenemend aantal boeren ervaart psychosociale problemen, maar zetten moeilijk de stap richting hulpverlening. Andersom is het moeilijk voor hulpverleners de juiste snaar te vinden in de begeleiding van boeren.

Ik ken het boer zijn van binnenuit. We leven, wonen, werken met ons gezin op onze melkveehouderij. Ook wij ervaren dat de wereld om ons heen verandert.  De samenleving, (social) media, de roep om ruimte, de stikstofproblemen, het boeren met natuur, vraagt veel van ons boeren. Sommigen zoeken naarstig naar inkomstenbronnen om het hoofd boven water te houden. Velen worden gedwongen tot een transitie en allen ervaren we ‘regeldruk’ vanuit de overheid, die steeds maar toeneemt, zonder duidelijkheid te geven. Hoe hou je nu je (veer)kracht als boer, als mens. Hoe blijf je in verbinding met je medemens, wat is er nodig om op te toekomst te vertrouwen en voort te bouwen? 

Door en voor de mensen om wie het gaat

De Podcast Boerenhartstocht is een vrijwillig initiatief in de regio Salland. Door én voor de mensen om wie het gaat. Het basale belang van omzien naar elkaar wordt ten gehore gebracht, waarbij het psychosociale welzijn van mensen bespreekbaar wordt gemaakt. In de boerenhartstocht spreken boeren uit waar hun hart naar uitgaat, wat hun passie is voor het boerenbestaan. Ook is er ruimte voor hun persoonlijke waarden, hun zorgen en verdriet. 

Medewerking van boeren uit Salland

Veel boeren werkten mee aan de Podcast Boerenhartstocht. In het begin om te sparren over het idee van de Podcast. Dat voelde als een enorme ruggensteun. Mijn eerste gedachte was 8 interviews te voeren, het werden er 13. Dankbaar ben ik voor de openhartigheid van al deze mensen. En voor de verbinding die zij uitstraalden met hun collega-boeren. Niemand deed het om persoonlijk in de publieke belangstelling te staan. En waarom ze dan toch instemden? 

Omdat ze wisten dat zij met hun persoonlijke boerenhartstocht verhaal van betekenis konden zijn voor de ander, voor hun collega boeren. Een vorm van omzien naar elkaar, vanuit positieve energie, met hart voor de medemens.

Boerenhartstochtkoek

Tijdens al deze gesprekken nam ik een heerlijke Boerenhartstochtkoek mee, als gangmaker voor het gesprek. Joyce Heuven bedacht het recept voor deze heerlijke koek. In de eerste podcast vertelt zij daarover. Wanneer ik op bezoek ging bij een podcastboer(in) nam ik niet één, maar twee boerenhartstochtkoeken mee. Met de vraag deze iemand cadeau te doen. Iemand die je ook een openhartig gesprek gunt of met wie jij een openhartig gesprek wilt voeren.

Op de boerenhartstochtkoek vind je de volgende tekst:

De boerenhartstocht koek is de gangmaker voor een openhartig gesprek tussen mensen. Een gesprek waarin je je hart laat spreken en stil staat bij jouw (boeren)waarden. En hoe je die verbindt met waarden die voor ieder mens belangrijk zijn. Het kleine omzien naar elkaar, vanuit het respect dat boeren verdienen”. 

Boerenhartstochtkoek bestellen?

Met het einde van deze Podcast reeks Boerenhartstocht willen we de mogelijkheid blijven bieden om de Boerenhartstocht koek te benutten als lekkernij voor een openhartig gesprek of gewoon om met elkaar te praten over het leven van alle dag.

De boerenhartstocht koek is vanaf nu te bestellen via Joyce Heuven, mailadres: joyce_heuven@hotmail.com

Ida Besten, Boer en Mens