Filmopnamen Suïcidepreventie

“Hi Ida, mogen we jullie bedrijf als filmlocatie gebruiken voor opname door GGD IJsselland en 113 in het kader van wereld suïcidepreventiedag?”, vraagt Christel van Raaij van AgroZorgwijzer. Zij deelt haar zorg om boer en tuinder Stichting Zorg om Boer en Tuinder. Gedachten over zelfdoding…. laten we niet doen of ze wereldvreemd zijn. Liever hou je je gedachten voor je… omdat je het van huis uit niet gewend bent of vindt dat je ‘sterk’ moet zijn. Je veroordeeld voelen, door social media, de krant, de tv. De neiging om je steeds verder terug te trekken, niet meer deel te nemen. Het kan anders, er zijn mensen die je graag de hand toereiken, je naasten, je huisarts, je collega, de erfbetreder, je buurvrouw of een hulpverlener. Gewoon iemand die jij in vertrouwen neemt en je erkent in je verdriet, je pijn of je zorgen. Iemand die je verder helpt in het zoeken naar hulp. Uit ervaring weet ik, hoe fijn het is iets voor de ander te kunnen betekenen wanneer het donker is en hoe dapper het is gewoon om hulp te vragen. Je kwetsbaar opstellen, vraagt durf. Jouw kwetsbaarheid wordt jouw kracht. Laten we er voor elkaar zijn. Als mens voor je medemens. En niet doen of lijden niet bestaat. Een volmondig JA…. was mijn antwoord om mee te werken aan dit bijzonder goede initiatief. In het kader van wereldsuïcidepreventiedag 113. Een cameraploeg met passie, mensen met hart voor de medemens. Een goed verhaal van Christel van Raaij Van AgroZorgwijzer. Laten we er gewoon voor elkaar zijnen iemand in vertrouwen nemen.

De kiem van Podcast Boerenhartstocht

In het najaar van 2020 werd ik door Monique van Schagen, contactpersoon buitengebied van de gemeente Raalte, uitgenodigd voor een presentatie van het onderzoek van GGD IJsselland naar het psycho-sociaal welzijn onder boeren. Geraakt werd ik door de uitkomst van het onderzoek. Een toenemend aantal boeren ervaart psychosociale problemen, maar zetten moeilijk de stap richting hulpverlening. Andersom is het moeilijk voor hulpverleners de juiste snaar te vinden in de begeleiding van boeren.

Ik ken het boer zijn van binnenuit. We leven, wonen, werken met ons gezin op onze melkveehouderij. Echter, wij ervaren ook dat de wereld om ons heen verandert. De samenleving, (social) media, de roep om ruimte, de stikstofproblemen, het boeren met natuur, vraagt veel van ons boeren. Sommigen zoeken naarstig naar inkomstenbronnen om het hoofd boven water te houden. Velen worden gedwongen tot een transitie en allen ervaren we ‘regeldruk’ vanuit de overheid, die steeds maar toeneemt, zonder duidelijkheid te geven. Hoe hou je nu je (veer)kracht als boer, als mens. Hoe blijf je in verbinding met je medemens, wat is er nodig om op te toekomst te vertrouwen en voort te bouwen?

De Podcast Boerenhartstocht is een vrijwillig initiatief, van onderop, in de regio Salland. Het basale belang van omzien naar elkaar wordt ten gehore gebracht, waarbij het psychosociale welzijn van mensen bespreekbaar wordt gemaakt. In de boerenhartstocht spreken boeren uit waar hun hart naar uitgaat, wat hun passie is voor het boerenbestaan. Ook is ruimte voor hun persoonlijke waarden, hun zorgen en verdriet.

De boerenhartstocht zorgt voor (h)erkenning en het verlagen van de drempel om je uit te spreken. Het wil bijdragen aan compassie voor boeren vanuit de samenleving en het omzien naar elkaar, vanuit positieve energie.

Beluister alle afleveringen

Verrassende leerervaring

Twee boerinnen en een loonwerker.
Ieder had een verrassende leerervaring gekregen van Wakker Boer, hetgeen ze bij mij in praktijk mochten brengen. Als onderdeel van hun praktijkschool in Verbindend Ondernemen.
Ook verrassend voor mij. Twee boerinnen en een loonwerker. Mensen die ik persoonlijk niet kende tot het moment van aankomst. 
Mensen die zich lieten verrassen in een voor hen zo vertrouwde boerenomgeving. Het boerenland, de koeien, de vogels, de natuur. Vertrouwd en verrassend.
Van een afstand kijken naar je bedrijf, naar boeren in het algemeen en vooral ook naar jezelf. Naar jouw eigen betekenis, je ‘wel’ – ‘zijn’. 
Stilstaan-ruimte-rust-fijn! Op verhaal komen.
Verrassend en vertrouwd!
Een persoonlijke ontmoeting met 3 prachtige mensen, wandelend door ons boerenland.

Dank jullie wel!

STEMMEN voor Ariëns Prijs!

Draagt u de Boerenpelgrimstocht ook een warm hart toe? Gelooft u ook in het delen van Waarden en Betekenis? Van Boer en Mens, als Mens tot Mens? Stem dan nu op nr. 10: Boerenpelgrimstocht Haarle.

2e Boerenpelgrimstocht

HARTVERWARMEND……
We zijn er als organisatie nog stil van. 
Elkaar echt ontmoeten.
Geraakt worden door de natuur, het verhaal van de boeren, mooie gesprekken, respect voor de schepping en voor het leven van de boer.
En wat een pareltjes van boodschappen ontvingen we van alle deelnemers.
Hier voelt een mens zich gesteund door.
Dank voor jullie warme aandacht. 
Jikke’s song: zo toepasselijk op de plek, subtiel en sereen.
P’lien en K’trien ‘ondeugend en vrij’, gaven een hoopvol ‘kleintheater’.
Lieve mensen, boeren, landeigenaren, ecoloog, dierenartsen, pannenkoekbakkers…… Bedankt!
En wederom bedankt voor de zon!!

Wat wil een mens nog meer…. er zijn voor elkaar.

Verrassende Leerervaring

Op 14 september hebben twee deelnemers (boeren) van de Praktijkschool hun verrassende leerervaring verzilverd. Samen met mij, als Boer en Mens, een verkorte Boerenpelgrimstocht gelopen. We stonden stil bij persoonlijke waarden, aan de hand van boerenwaarden. Erkenning geven aan de waarde dat je betekenis wilt hebben als Boer(in) en vooral als mens.  Nuttig en leerzaam om dit samen te doen! Voor mij een aangename oefening om de boerenpelgrimstocht met een klein gezelschap te ervaren. Zeker voor herhaling vatbaar!

Wilt u ook via de Boerenwaarden dichter bij uw persoonlijke waarden komen?

Stuur een bericht via info@boerenmens.nl, dan kijk ik wat ik voor u kan betekenen.

1e Boerenpelgrimstocht

Opgewekt startten we op zaterdag 12 mei twee keer (’s ochtends en ’s middags) met een groep van 25 deelnemers een boerenpelgrimstocht. Iedereen die dat wilde kreeg een stok mee. Ter ondersteuning, om onderweg de hindernissen aan te kunnen, als echte pelgrims. Dwars door de akkers namen we bezinnende teksten mee. We stonden stil bij het boerenlandschap. En bij het boer-zijn. Vooral hoe boeren zich bewust zijn dat ze land en vee mogen verzorgen. Wij mochten tussen deze bedrijven door lopen. Letterlijk door de akkers, langs de waterkant, dwars door brandnetels en ander hoog opgeschoten groen. Onze stok kwam hierbij zeker van pas. Herinneringen uit een jeugd op de boerderij kwamen op. We deelden ons verhaal en wat we onderweg zagen met elkaar. Ontzag en verwondering vervulde ons. Uiteindelijk kwamen we weer bij de boerderij waar we gestart waren. Daar wachtten ons vers gebakken pannenkoeken van eieren, melk en meel van eigen bodem. Ook het beleg (kaas, spek, jam en honing) kwam uit de directe omgeving.

We kwamen op verhaal bij boerenwaarden. Heel waardevol!

Een beeldimpressie van de tocht:

Nieuw logo

Boer en Mens heeft een nieuw logo. De aardbol met het silhouet van mensen en boerderijdieren die samen op weg zijn.

Verkenningstocht

De ‘ verkenners’ van de eerste Boerenpelgrimstocht. Samen met Annie, André, Veroni, Lonneke en Liesbeth.