Boerenpelgrimstocht bij Hoi FM

Zeterdag 4 mei bij HOi fm werd in het programma aandacht besteed aan de unieke Boerenpelgrimstocht die 25 mei aanstaande plaatsvindt.

Ida Besten vertelt over de Boerenwaarden, waar de boerenpelgrims mee kennismaken. Met een boerenpelgrimstocht wandelend langs akkers, weides en water ontmoeten we boeren en boerinnen, die vertellen wat hen raakt in het boerenleven. Het lijkt een prachtige dag te worden, ondersteund met de song van Daniel Lohues, die te horen is tijdens het interview. 

Terugblik Boerenhartstocht-podcast

In het najaar van 2020 werd ik door Monique van Schagen, contactpersoon buitengebied van de gemeente Raalte, uitgenodigd voor een presentatie van het onderzoek van GGD IJsselland naar het psycho-sociaal welzijn onder boeren. Geraakt werd ik door de uitkomst van het onderzoek. Een toenemend aantal boeren ervaart psychosociale problemen, maar zetten moeilijk de stap richting hulpverlening. Andersom is het moeilijk voor hulpverleners de juiste snaar te vinden in de begeleiding van boeren.

Ik ken het boer zijn van binnenuit. We leven, wonen, werken met ons gezin op onze melkveehouderij. Ook wij ervaren dat de wereld om ons heen verandert.  De samenleving, (social) media, de roep om ruimte, de stikstofproblemen, het boeren met natuur, vraagt veel van ons boeren. Sommigen zoeken naarstig naar inkomstenbronnen om het hoofd boven water te houden. Velen worden gedwongen tot een transitie en allen ervaren we ‘regeldruk’ vanuit de overheid, die steeds maar toeneemt, zonder duidelijkheid te geven. Hoe hou je nu je (veer)kracht als boer, als mens. Hoe blijf je in verbinding met je medemens, wat is er nodig om op te toekomst te vertrouwen en voort te bouwen? 

Door en voor de mensen om wie het gaat

De Podcast Boerenhartstocht is een vrijwillig initiatief in de regio Salland. Door én voor de mensen om wie het gaat. Het basale belang van omzien naar elkaar wordt ten gehore gebracht, waarbij het psychosociale welzijn van mensen bespreekbaar wordt gemaakt. In de boerenhartstocht spreken boeren uit waar hun hart naar uitgaat, wat hun passie is voor het boerenbestaan. Ook is er ruimte voor hun persoonlijke waarden, hun zorgen en verdriet. 

Medewerking van boeren uit Salland

Veel boeren werkten mee aan de Podcast Boerenhartstocht. In het begin om te sparren over het idee van de Podcast. Dat voelde als een enorme ruggensteun. Mijn eerste gedachte was 8 interviews te voeren, het werden er 13. Dankbaar ben ik voor de openhartigheid van al deze mensen. En voor de verbinding die zij uitstraalden met hun collega-boeren. Niemand deed het om persoonlijk in de publieke belangstelling te staan. En waarom ze dan toch instemden? 

Omdat ze wisten dat zij met hun persoonlijke boerenhartstocht verhaal van betekenis konden zijn voor de ander, voor hun collega boeren. Een vorm van omzien naar elkaar, vanuit positieve energie, met hart voor de medemens.

Boerenhartstochtkoek

Tijdens al deze gesprekken nam ik een heerlijke Boerenhartstochtkoek mee, als gangmaker voor het gesprek. Joyce Heuven bedacht het recept voor deze heerlijke koek. In de eerste podcast vertelt zij daarover. Wanneer ik op bezoek ging bij een podcastboer(in) nam ik niet één, maar twee boerenhartstochtkoeken mee. Met de vraag deze iemand cadeau te doen. Iemand die je ook een openhartig gesprek gunt of met wie jij een openhartig gesprek wilt voeren.

Op de boerenhartstochtkoek vind je de volgende tekst:

De boerenhartstocht koek is de gangmaker voor een openhartig gesprek tussen mensen. Een gesprek waarin je je hart laat spreken en stil staat bij jouw (boeren)waarden. En hoe je die verbindt met waarden die voor ieder mens belangrijk zijn. Het kleine omzien naar elkaar, vanuit het respect dat boeren verdienen”. 

Boerenhartstochtkoek bestellen?

Met het einde van deze Podcast reeks Boerenhartstocht willen we de mogelijkheid blijven bieden om de Boerenhartstocht koek te benutten als lekkernij voor een openhartig gesprek of gewoon om met elkaar te praten over het leven van alle dag.

De boerenhartstocht koek is vanaf nu te bestellen via Joyce Heuven, mailadres: joyce_heuven@hotmail.com

Ida Besten, Boer en Mens

Kennismakingsworkshop: Natuurlijk! Focussen!

Zaterdag 18 september

Wanneer ons iets dwars zit, we niet lekker in ons vel zitten of moeilijkheden ervaren, dan proberen we dit doorgaans met onze ratio op te lossen: we denken na over wat er is gebeurd, over wat we anders kunnen doen, of hadden moeten doen en misschien nemen we iemand in vertrouwen om ons probleem mee te bespreken. We beschikken als mens echter over een bron van wijsheid, waar we ons vaak niet van bewust zijn: ons lichaam.

Niet voor niets kennen we uitdrukkingen als: ‘het ligt me zwaar op de maag’, ‘hij gaat er gebukt onder’, ‘zij draagt een last op haar schouders’ of: ‘wat heb je op je lever’. Uitdrukkingen die duidelijk maken dat ons lichaam signalen geeft wanneer we, letterlijk, met iets rondlopen. De relatie tussen geest en lichaam is de meeste mensen wel bekend, maar pas vaak realiseren we ons dat alleen op het moment dat we fysieke problemen ervaren.

Toch kunnen we ook op andere momenten een beroep doen op ons lichaam als ‘wetend systeem’. Als we bewust aandacht schenken aan wat we in ons lijf ervaren, kunnen we verrassend snel en eenvoudig helder krijgen wat aan de basis ligt van ons ongemak of ons probleem. En door bewust bij dat ervaren gevoel in ons lichaam, ook wel ‘felt sense’ genoemd, te blijven, is vaak een verschuiving van dat gevoel merkbaar, dat tot opluchting en bevrijding kan leiden.

In de workshop  ‘Natuurlijk! Focussen!’ leer je de vaardigheid van het focussen kennen in een landelijke, natuurlijke, omgeving. Uitvalsbasis is de Oarnshoeve, een boerderij dichtbij het Boetelerveld en de Sallandse heuvelrug. De verbinding mens en natuur wordt juist in deze omgeving voelbaar en is bij uitstek geschikt voor het eigen- maken van deze vaardigheid.
Ida Besten, counselor in existentieel welzijn en Wim de Hoop, psychotherapeut verzorgen deze workshop. Zij willen hun ervaringen met focussen graag delen.

Praktisch

  • Waar: In de landelijke, natuurlijke, omgeving van De Oarnshoeve, Eekteweg 1, 7448 PN Haarle
  • Datum: Zaterdag 18 september 2021, van 10.00 tot 16.00 uur
  • Kosten: € 50 per persoon (inclusief koffie/thee en soep)
  • Begeleiders zijn Ida Besten en Wim de Hoop
  • Aanmelden: vóór 10 september 2021, via info@boerenmens.nl of info@psychotherapieraalte.nl
  • Voor wie: ieder van 18 jaar en ouder, maximaal 6 deelnemers

Je ontvangt daarna snel een bericht om kort af te stemmen of deze workshop echt iets is voor jou.

Wie zijn wij?

Ida Besten, Boer en Mens
Wim de Hoop, Psychotherapeut bij Psychotherapie Raalte

Filmopnamen Suïcidepreventie

“Hi Ida, mogen we jullie bedrijf als filmlocatie gebruiken voor opname door GGD IJsselland en 113 in het kader van wereld suïcidepreventiedag?”, vraagt Christel van Raaij van AgroZorgwijzer. Zij deelt haar zorg om boer en tuinder Stichting Zorg om Boer en Tuinder. Gedachten over zelfdoding…. laten we niet doen of ze wereldvreemd zijn. Liever hou je je gedachten voor je… omdat je het van huis uit niet gewend bent of vindt dat je ‘sterk’ moet zijn. Je veroordeeld voelen, door social media, de krant, de tv. De neiging om je steeds verder terug te trekken, niet meer deel te nemen. Het kan anders, er zijn mensen die je graag de hand toereiken, je naasten, je huisarts, je collega, de erfbetreder, je buurvrouw of een hulpverlener. Gewoon iemand die jij in vertrouwen neemt en je erkent in je verdriet, je pijn of je zorgen. Iemand die je verder helpt in het zoeken naar hulp. Uit ervaring weet ik, hoe fijn het is iets voor de ander te kunnen betekenen wanneer het donker is en hoe dapper het is gewoon om hulp te vragen. Je kwetsbaar opstellen, vraagt durf. Jouw kwetsbaarheid wordt jouw kracht. Laten we er voor elkaar zijn. Als mens voor je medemens. En niet doen of lijden niet bestaat. Een volmondig JA…. was mijn antwoord om mee te werken aan dit bijzonder goede initiatief. In het kader van wereldsuïcidepreventiedag 113. Een cameraploeg met passie, mensen met hart voor de medemens. Een goed verhaal van Christel van Raaij Van AgroZorgwijzer. Laten we er gewoon voor elkaar zijnen iemand in vertrouwen nemen.

De kiem van Podcast Boerenhartstocht

In het najaar van 2020 werd ik door Monique van Schagen, contactpersoon buitengebied van de gemeente Raalte, uitgenodigd voor een presentatie van het onderzoek van GGD IJsselland naar het psycho-sociaal welzijn onder boeren. Geraakt werd ik door de uitkomst van het onderzoek. Een toenemend aantal boeren ervaart psychosociale problemen, maar zetten moeilijk de stap richting hulpverlening. Andersom is het moeilijk voor hulpverleners de juiste snaar te vinden in de begeleiding van boeren.

Ik ken het boer zijn van binnenuit. We leven, wonen, werken met ons gezin op onze melkveehouderij. Echter, wij ervaren ook dat de wereld om ons heen verandert. De samenleving, (social) media, de roep om ruimte, de stikstofproblemen, het boeren met natuur, vraagt veel van ons boeren. Sommigen zoeken naarstig naar inkomstenbronnen om het hoofd boven water te houden. Velen worden gedwongen tot een transitie en allen ervaren we ‘regeldruk’ vanuit de overheid, die steeds maar toeneemt, zonder duidelijkheid te geven. Hoe hou je nu je (veer)kracht als boer, als mens. Hoe blijf je in verbinding met je medemens, wat is er nodig om op te toekomst te vertrouwen en voort te bouwen?

De Podcast Boerenhartstocht is een vrijwillig initiatief, van onderop, in de regio Salland. Het basale belang van omzien naar elkaar wordt ten gehore gebracht, waarbij het psychosociale welzijn van mensen bespreekbaar wordt gemaakt. In de boerenhartstocht spreken boeren uit waar hun hart naar uitgaat, wat hun passie is voor het boerenbestaan. Ook is ruimte voor hun persoonlijke waarden, hun zorgen en verdriet.

De boerenhartstocht zorgt voor (h)erkenning en het verlagen van de drempel om je uit te spreken. Het wil bijdragen aan compassie voor boeren vanuit de samenleving en het omzien naar elkaar, vanuit positieve energie.

Beluister alle afleveringen

Verrassende leerervaring

Twee boerinnen en een loonwerker.
Ieder had een verrassende leerervaring gekregen van Wakker Boer, hetgeen ze bij mij in praktijk mochten brengen. Als onderdeel van hun praktijkschool in Verbindend Ondernemen.
Ook verrassend voor mij. Twee boerinnen en een loonwerker. Mensen die ik persoonlijk niet kende tot het moment van aankomst. 
Mensen die zich lieten verrassen in een voor hen zo vertrouwde boerenomgeving. Het boerenland, de koeien, de vogels, de natuur. Vertrouwd en verrassend.
Van een afstand kijken naar je bedrijf, naar boeren in het algemeen en vooral ook naar jezelf. Naar jouw eigen betekenis, je ‘wel’ – ‘zijn’. 
Stilstaan-ruimte-rust-fijn! Op verhaal komen.
Verrassend en vertrouwd!
Een persoonlijke ontmoeting met 3 prachtige mensen, wandelend door ons boerenland.

Dank jullie wel!

STEMMEN voor Ariëns Prijs!

Draagt u de Boerenpelgrimstocht ook een warm hart toe? Gelooft u ook in het delen van Waarden en Betekenis? Van Boer en Mens, als Mens tot Mens? Stem dan nu op nr. 10: Boerenpelgrimstocht Haarle.

2e Boerenpelgrimstocht

HARTVERWARMEND……
We zijn er als organisatie nog stil van. 
Elkaar echt ontmoeten.
Geraakt worden door de natuur, het verhaal van de boeren, mooie gesprekken, respect voor de schepping en voor het leven van de boer.
En wat een pareltjes van boodschappen ontvingen we van alle deelnemers.
Hier voelt een mens zich gesteund door.
Dank voor jullie warme aandacht. 
Jikke’s song: zo toepasselijk op de plek, subtiel en sereen.
P’lien en K’trien ‘ondeugend en vrij’, gaven een hoopvol ‘kleintheater’.
Lieve mensen, boeren, landeigenaren, ecoloog, dierenartsen, pannenkoekbakkers…… Bedankt!
En wederom bedankt voor de zon!!

Wat wil een mens nog meer…. er zijn voor elkaar.

Verrassende Leerervaring

Op 14 september hebben twee deelnemers (boeren) van de Praktijkschool hun verrassende leerervaring verzilverd. Samen met mij, als Boer en Mens, een verkorte Boerenpelgrimstocht gelopen. We stonden stil bij persoonlijke waarden, aan de hand van boerenwaarden. Erkenning geven aan de waarde dat je betekenis wilt hebben als Boer(in) en vooral als mens.  Nuttig en leerzaam om dit samen te doen! Voor mij een aangename oefening om de boerenpelgrimstocht met een klein gezelschap te ervaren. Zeker voor herhaling vatbaar!

Wilt u ook via de Boerenwaarden dichter bij uw persoonlijke waarden komen?

Stuur een bericht via info@boerenmens.nl, dan kijk ik wat ik voor u kan betekenen.