Over Boer en Mens

Boer en Mens is het bedrijf van Ida Besten. Hieronder vind je meer informatie over mij en de partners waarmee ik werk.

Over Ida Besten

Ik ben Ida Besten en getrouwd met Peter. Samen hebben wij 2 dochters en een zoon. Vanaf mijn geboorte leef ik op het platteland in het oosten van Nederland. Nu, ruim 55 jaren, waarvan 30 jaar op onze boerderij, een familiebedrijf, waar we 60 koeien melken.

Zinvol werk

Gedurende mijn leven ben ik zeer geboeid door de mens in relatie tot zijn/haar omgeving. Na een studie in de kind-jeugdhulp, heb ik jaren gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige. In dit werk zag ik dat veel mensen  onvoldoende ‘zin’ ervoeren om de dag door te komen. Dit in tegenstelling tot hoe ik zelf in het leven stond. Met het voorrecht om op een boerderij te wonen, waar ruimte is, waar je dichtbij de natuur staat met zinvol werk. Toen de decentralisatie in de zorg op gang kwam, voelde ik dat mij iets anders te doen stond. Ik werd zelfstandige en bracht verbinding tussen mensen met een hulp- of zorgvraag en authentieke boeren met hun (leer-zorg)boerderij.
 

In verbinding met mijzelf

Een confrontatie met mantelzorg was een reden om te stoppen met dat werk. Mantelzorg vraagt veel energie. Tegelijkertijd confronteert het je met wat echt belangrijk is in het leven. In die periode werd onze boerderij een ‘open huis’ voor kinderen in de naschoolse situatie. Dat bracht veel speelsheid, luchtigheid en creativiteit.
Enkele jaren geleden zocht ik opnieuw naar de verbinding met mij zelf. Ik volgde een aantal cursussen in Verbindend Ondernemen, NLP en Positieve Gezondheid. 
 

De boerenpelgrimstocht

Uiteindelijk vond ik mijn passie opnieuw in het ‘verbinden’ van (boeren)waarden met persoonlijke waarden van mensen.
Jaarlijks organiseer ik boerenpelgrimstochten en werk hiervoor samen met partners.
Als Boer en Mens heb ik ervaren dat wat er echt toe doet in het leven universeel is.
Al sinds de oudheid zijn mensen op zoek naar inzichten op vragen als: Waar worden mensen beter van? Wat draagt bij aan een zinvol leven? Vragen die ook mij bezig houden.
 

Opleiding Existentieel Welzijn

Dankbaar ben ik voor mijn deelname aan de opleiding: Counseling in Existentieel Welzijn van Em. Professor Mia Leijssen, KU Leuven. Geen zweverige opleiding. Het geeft taal aan wezenlijke onderdelen in ieders leven, zoals geluk, schoonheid en goedheid.
De opleiding bracht me bij het Focussen, een bijzonder vriendelijke methode om in contact te komen met je innerlijke levensstroom. De ervaring en deskundigheid die ik hiermee ontwikkelde, deel ik graag verder.
 

Nevenfuncties

Voor het samenwerkingsplatform OZOverbindzorg.nl hou ik mij bezig met participatie van gebruikers van Welzijn en Zorg. 
Sinds 2019 ben ik vertrouwenspersoon voor Evenmens, voor informele zorg aan elkaar. 
Voor het project: ‘Het Boerenerf, the place to bee’ ben ik ambassadeur. Hiermee wil ik biodiversiteit stimuleren.

Partners

Boer en Mens werkt voor verschillende projecten samen met diverse partners.

Wim de Hoop

Psychotherapeut

Veroni Nij Bijvank

Therapeut en mindfulness trainer

Lonneke Gunnink

Pastor

Evenmens

Werkgroep Kerk in Platteland

Provincie Overijssel