Over Ida Besten

Boer en Mens is het bedrijf van Ida Besten.
Ik ben Ida Besten en getrouwd met Peter.
Samen hebben wij 2 dochters en een zoon.
Vanaf mijn geboorte leef ik op het platteland in het oosten van Nederland. Nu, ruim 50 jaren, waarvan 30 jaar op onze boerderij, een familiebedrijf, waar we 60 koeien melken.
Zinvol werk
Gedurende mijn leven ben ik zeer geboeid door de mens in relatie tot zijn/haar omgeving.
Na een studie in de kind-jeugdhulp, heb ik jaren gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige. In dit werk zag ik dat veel mensen  onvoldoende ‘zin’ ervoeren om de dag door te komen. Dit in tegenstelling tot hoe ik zelf in het leven stond. Met het voorrecht om op een boerderij te wonen, waar ruimte is, waar je dichtbij de natuur staat met zinvol werk.
Toen de decentralisatie in de zorg op gang kwam, voelde ik dat mij iets anders te doen stond.
Ik werd zelfstandige en bracht verbinding tussen mensen met een hulp- of zorgvraag en authentieke boer(inn)en met hun zorgboerderij.
In verbinding met mijzelf
Een confrontatie met mantelzorg was een reden om te stoppen met dat werk. Mantelzorg vraagt veel energie. Tegelijkertijd confronteert het je met wat echt belangrijk is in het leven. In die periode werd onze boerderij een ‘open huis’ voor kinderen in de naschoolse situatie. Dat bracht veel speelsheid, luchtigheid en creativiteit.
Enkele jaren geleden zocht ik opnieuw naar de verbinding met mij zelf. Ik volgde een aantal cursussen in Verbindend Ondernemen, NLP en Positieve Gezondheid. 
De boerenpelgrimstocht
Uiteindelijk vond ik mijn passie opnieuw in het ‘verbinden’ van (boeren)waarden met persoonlijke waarden van mensen.
Jaarlijks organiseer ik boerenpelgrimstochten en werk hiervoor samen met partners.
Als Boer en Mens heb ik ervaren dat wat er echt toe doet in het leven universeel is.
Al sinds de oudheid zijn mensen op zoek naar inzichten op vragen als: Waar worden mensen beter van? Wat draagt bij aan een zinvol leven? Vragen die ook mij bezig houden.
Opleiding Existentieel Welzijn
Dankbaar ben ik voor mijn deelname aan de opleiding: Counseling in Existentieel Welzijn van Em. Professor Mia Leijssen, KU Leuven. Geen zweverige opleiding. Het geeft taal aan wezenlijke onderdelen in ieders leven, zoals geluk, schoonheid en goedheid.
In 2020 hoop ik een goed vervolg te kunnen geven aan deze opleiding.
Daarnaast verheug ik me er op mensen te mogen begeleiden in hun persoonlijke verhaal.
Hierbij vertrek ik vanuit de vier dimensies van het mens-zijn: de lichamelijke, de sociale, de psychische en de spirituele.
Je kunt die niet van elkaar scheiden. We willen gezond zijn, we willen ergens bij horen, we willen vrede hebben met onszelf en ook bijdragen aan iets wat onszelf overstijgt.
Dit staat los van een godsdienst of levensovertuiging, wel vanuit wetenschappelijke inzichten over ‘bestaanszin’ van mensen.
Puur-natuur focussen
De boerderijsetting, het wandelen door de weilanden, het ‘stil-staan’ in het landschap brengt je dichterbij je innerlijke natuur. 
Het focussen is een vriendelijke begeleidingsvorm die ik gebruik om de ‘natuur’ van jouw mens-zijn dichterbij te brengen en er jouw woorden of beelden aan te geven.
Een begeleidingsvorm die ook goed past bij mijn ‘eigen’ natuur. In 2020 ga ik hier meer inhoud aan geven.
Nevenfuncties
Voor het samenwerkingsplatform OZOverbindzorg.nl hou ik mij bezig met participatie van gebruikers van Welzijn en Zorg. 
Sinds 2019 ben ik vertrouwenspersoon voor Evenmens, voor informele zorg aan elkaar. Met hen denk ik mee over invulling van maatschappelijke diensttijd voor jongeren in landbouw, natuur en samenleving.
Erg inspirerend om kringlooplandbouw ‘aan elkaar’ door te geven. Met oog voor de natuur in ieder ‘wezen’.